Klachten

Als zorgaanbieder zijn wij door de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze regeling zorgt ervoor dat klachten naar behoren worden afgehandeld. Ben jij niet tevreden over de behandeling bij M1 Med Beauty? Dan waarderen wij het enorm dat je contact met ons opneemt. Hieronder kun je de procedure van het indienen van een klacht lezen:

  1.  Ben je niet tevreden over het verloop van de behandeling of het resultaat, neem dan eerst contact op met de kliniek waar de behandeling plaats vond. Je kunt een klacht indienen door een mail te sturen naar klachten@m1-beauty.nl. Beschrijf in de mail jouw klacht en in welke kliniek de behandeling plaats vond. Geef in de mail ook aan hoe we contact met je op kunnen nemen.
  2. Kom je er met de betreffende kliniek niet uit? Dan is het mogelijk om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen ter ondersteuning. Via het Klachtenloket Zorg kun je een klachtenfunctionaris inschakelen. Zowel de zorgaanbieder als de klant kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  3. De ‘formele’ termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de M1 Med Beauty.
  4. M1 Med Beauty moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van ons op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
  5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. Wij brengen je daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
  6. Alleen wanneer de klant en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
  7. Bent je niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke  Geschillencommissie Zorg algemeen
  8. De onafhankelijke geschillencommissie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschillencommisie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak voor beide partijen.

Contact opnemen met het Klachtenloket Zorg kan via info@klachtenloket-zorg.nl of vul het contactformulier op de website in.