VOOR ALTIJD MOOI!

Voor altijd mooi - The Pursuit of Beauty

Het streven naar schoonheid
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: Wie is de mooiste van allemaal? Een vraag die niet alleen relevant is in de fantasiewereld van de gebroeders Grimm! Sinds mensenheugenis lijkt het streven naar schoonheid alomtegenwoordig te zijn, zowel bij vrouwen als bij mannen. Maar wat en wie is er eigenlijk mooi? En als we absolute schoonheid hebben gevonden, zien we die dan überhaupt als mooi?

Schoonheid in de oudheid
Het verlangen naar jeugdige schoonheid is oud! Reeds in de oudheid werden aspecten als jeugdigheid en symmetrie als bijzonder mooi ervaren. Als je naar de standbeelden uit de oudheid kijkt – het equivalent van onze reclameborden vandaag – is er maar één blik nodig om te beseffen dat krachtige lichamen en jeugdige gezichten ook in Plato’s tijd populair waren! Aphrodite, het onbetwiste schoonheidsideaal in het oude Griekenland, wordt nog steeds beschouwd als een van de beroemdste vrouwelijke schoonheidsiconen van onze tijd.

Schoonheid in de Middeleeuwen
De Middeleeuwen waren niet minder veeleisend als het ging om de schoonheid van mannen en vrouwen. In deze tijd golden bijzonder strenge richtlijnen voor de vorm van het lichaam, de textuur van de huid en de kleur van de lippen. Vooral vrouwen moesten vastomlijnde eigenschappen vertonen om door hun medemens als bijzonder aantrekkelijk te worden beschouwd. Een witte, bijna porseleinachtige huid en lichte ogen werden als bijzonder mooi beschouwd. Een rode mond en lange blonde krullen kenmerkten ook het schoonheidsideaal van de vrouw. Wat de figuur betrof, was het motto: meer is meer! Terwijl een slank en tenger lichaam werd geassocieerd met armoede en ziekte, weerspiegelde een corpulent figuur rijkdom en jeugdigheid!

Schoonheid vandaag
Schoonheid is en blijft en vogue! Ook nu nog draait alles om de vraag: Wat is mooi? Uit onderzoek afgeleide formules zoals 90-60-90 of de gulden snede worden verondersteld informatie te verschaffen over het verschijnsel schoonheid. Maar kan schoonheid echt berekend worden? Nee. Hoewel symmetrische gezichten als bijzonder aantrekkelijk worden ervaren, worden overdreven perfectie en honderd procent symmetrie niet altijd als mooi beschouwd. Wetenschappers ontdekten in een studie zelfs dat gespiegelde gezichten die perfecte symmetrie vertoonden, door de testpersonen niet als bijzonder aantrekkelijk werden beschouwd, maar eerder als bizar. Een ander onderscheidend kenmerk dat het huidige begrip van schoonheid onderscheidt van dat van voorbije tijden: Kunstmatigheid. Uit de statistieken blijkt dat de schoonheidstrend steeds meer verschuift in de richting van een eerder onnatuurlijke look, die moet worden bereikt met behulp van diverse schoonheidsprocedures. In gewone taal betekent dit dat een onberispelijke” schoonheid, zoals die op sociale-mediaplatforms als Instagram wordt gepresenteerd, steeds meer het beeld bepaalt dat mensen van schoonheid hebben. Maar zoals op vele andere terreinen van het leven, geldt ook hier hetzelfde: Blijf gematigd. Omdat te veel ingrepen al snel kunnen leiden tot vervreemding van het oorspronkelijke gezicht en het eigenlijke doel missen. Als u zich echter in de handen van een ervaren specialist legt, kunt u met speciale behandelingen bepaalde aspecten van het gezicht benadrukken en optisch doen uitkomen. Laat u door ons adviseren over uw gewenste behandeling in een persoonlijk gesprek! Wij zullen u graag helpen uw wensen te realiseren.