Neuscorrectie zonder scalpel of narcose

Blog: Neuscorrectie zonder operatie

Neuscorrectie zonder operatie: Dit staat er achter deze behandelingstrend
Een neuscorrectie met hyaluronzuur: Wat enkele jaren geleden voor velen een hoofdbreker was, is mettertijd een echte hype geworden. In feite is de minimaal invasieve neuscorrectie een van de populairste esthetische behandelingen en heeft deze een vaste plaats verworven in het scala van de esthetische geneeskunde. Dit komt omdat, in tegenstelling tot chirurgische neuscorrecties, een minimaal invasieve behandeling van de neus minder bijwerkingen en geweldige resultaten geeft!

Alle voordelen: Dit is wat een neuscorrectie met hyaluronzuur kan doen
Bij een minimaal invasieve neuscorrectie wordt hyaluronzuur geinjecteerd. Indien gewenst kan de punt van de neus ook worden verhoogd met hyaluronzuur om een snobneuseffect te creëren en te voorkomen dat de punt van de neus afzakt bij het spreken of lachen. Wat voor velen in eerste instantie als een paradox mag klinken – een neuscorrectie met hyaluronzuur houdt immers het toevoegen van filler in – werkt wel degelijk!

Door het rechtzetten van de neus ziet deze er in het algemeen evenwichtiger en ook kleiner uit. Een ander groot voordeel van een neuscorrectie met hyaluron: kleine oneffenheden, waarvoor de moeite van een ingrijpende operatie te groot zou zijn, kunnen nauwkeurig met hyaluron worden opgevuld en zo tot het gewenste resultaat leiden. Doordat specifieke kleine “afwijkingen” met betrekkelijk weinig moeite kunnen worden behandeld, komt dit voordeel vooral ten goede aan patiënten die reeds een neusoperatie hebben ondergaan maar het resultaat van de operatie niet bevredigend vinden.

Mogelijke bijwerkingen van een neuscorrectie met hyaluron
Hoewel een neuscorrectie met hyaluron minder risico’s met zich meebrengt dan een neuscorrectie, zijn er ook enkele neveneffecten van deze ingreep waarmee vooraf rekening gehouden dient te worden. Lichte zwelling en roodheid na de behandeling zijn volkomen normaal. De ontwikkeling van hematomen en blauwe plekken is in sommige gevallen ook mogelijk. Deze bijwerkingen verdwijnen echter meestal vanzelf na een paar dagen en leiden niet tot langdurige klachten.