Disclaimer

De inhoud van deze website is door M1 Med Beauty met de grootste zorg samengesteld. Echter kunnen wij voor de juistheid, volledigheid en actualiteit niet garant staan. Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit van onze behandelingen en de prijzen. Programeer- of typfouten kunnen nooit een aanleiding vormen om een contract met M1 Med Beauty te veronderstellen of te claimen. Wij behouden ons het recht om de informatie die op deze website wordt aangeboden te wijzigen of verwijderen zonder je daarvan op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid externe links
Ons aanbod kan links naar externe websites van derden bevatten, op deze inhoud hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor de inhoud van externe links niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is zonder concreet bewijs van een inbreuk niet redelijk. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Nederlands auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Nederlands auteursrecht vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de betreffende auteursrechthebbende. Dit geldt met name voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd kopiëren of doorgeven van afzonderlijke inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en wettelijk strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De auteursrechten van derden worden in acht genomen voor de inhoud van deze site die niet door de exploitant is gemaakt. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

Afbeeldingen
www.istock.com
www.gettimages.com
Foto’s van klanten